Rosa Engelbrecht

Gefionsvej 16
7000 Fredericia
tlf. 75 91 19 22
engelbrecht@c.dk


Digtsamling
Mine digte er inspireret af sammenfald og afhængighed mellem natur og mennesker. Nogle af de tanker jeg gør mig i den forbindelse er skrevet ned i stille morgentimer, og samlet i et lille hæfte.
Her på siden er det muligt at læse digtene. 
De er delt op i følgende emner;
Mest om følelser:
   Elskov
   Kærlighed
   Jalousi
   Had
   Fortroligt
  
Håbet
Mest om naturen:
   Frost
   Martssol
   Tåge
   Farvel
   Grenen
   Råbjerg Mile
   Klitterne
  
   Vinterfjorden
   Ventetiden
   Rødder
   Grøde
Lidt af hvert:
   Hænder
   Ord
   Vold
   Stilhed
   Tro
   Tidens paradoks
   Tidens brug
   Tiden Kræver
   Fra Øst
   Midtvejs

Mest om følelser

Elskov

Elskovens spæde blomstrende start
dufter af livsmod
lyser af famlende søgen
gør glæden sart
ved tanken om følger
af ukendt art.

Elskovens modne søde frugt
smager af tryghed
spises med voksende glæde
saften bliver brugt
uden tanker der hæmmer
til svævende flugt.

Elskovens falmende lysende løv
syner af livsglæde
søger at fastholde mindet
om blomsternes støv
tanken fyldes med angst
blir knugende sløv.

 

 

 

 

Titelliste


Kærlighed

Dens væsen er evigheden
på uransagelige veje
mod mal som tilfældig gled
forbi, gav et nærende leje.

Den standser en tid sin søgen
fordi, den gerne vil ejes,
for ikke at flygte forsømt
må den stadig dyrkes og plejes

Øjnenes smilende varme
åbner den som krokus i sol
ordenes iskolde harme
lukker af med mimoserefleks.

Kærlighed er tryghedens glade
ved stemmens blide røst,
ved lyden af kendte skridt
og hænders kærtegnende røst.

Som livgivende kildevand
den risler over sjælens spejl,
leve den kan på trods af
modgang og håbets brudte sejl.

Den er som strømmende lava
ubetvingelig glødende ren,
den ophører ikke ved kulde
men lejres i hjertet som sten


Jalousi

Dit udspring er ubekendt
din substans er angsten,
angsten for at miste kærlighed
angsten for at såres, blive kasseret
angsten for egne ukendte drifter,
som medspiller i livets vigtigste spil,

Din farve er cirkelformet
og indesluttende kvælende,
fra det dybeste fortvivlende gravsorte
det hårdeste stivnede isblå
påtaget ligegyldige bleggule,
til tåresaltet tryglende hjerterødt.

Din virkning er kraftfuld.
Du tramper kærligheden ned
afsjæler den med tusind små stik,
bygger håbets tårn af perlende glæder
vælter alt, med følelsernes afmagt,
du ved at tårnet bliver stadig mindre.

Din næring er fantasien
du bekæmpes af fjentlig fornuft,
din nærmeste slægtning er misundelsen
en pirrende ven er kærligheden.
Din urgamle bolig er mennesket,
din grav er ikke, dit liv er evigt.


Had

Had sås af magt
næres af foragt.

Had går ind under tryk
slår ud i ryk.

Had gør sjælen gold
og verden kold. 

Had rammer på skrømt
når liv blir forsømt.

Had samler i flok
elementer går amok. 

Had smadrer i hast
drømme der brast.

Had er hjertets forsvar
i følelsernes basar.

Had og længsel i pagt
søger trøst i magt.

Had er indestængt angst
for at ende som fangst.
Titelliste


Fortroligt

En brusende strøm
af muligheder
går gennem tankens
kværn
ledes ud i forseglede
kasser
stemples alle
fortroligt.


Håbet

Den sommer,
hvor tiden dødsstille står
med håb om målet du når,
hvor håbet hurtigt forgår
tomhændet stadig jeg står,
hvor tankerne aldrig når
sammen igen om fælles kår.

Titelliste


Mest om naturen


Frost

Hånd i hånd ad stier
med froststivnet sand.
Træernes nøgne grene tier
mod himlens glødende rand,

Roen i sindet
ved hændernes mildhed,
forstærkes ved savnet
af bølgernes brus,
gemt under isens
totale stilhed,
brydes af svanens
sultne vingesus.

 

 

 Titelliste


Martssol

Skovskræntens brune
bøgeblade
tørre og kolde som
vinterhud
i frost,
varmes af martssolens
blege
stråler
der rammer min kind.

Bladenes stamme fældet
død,
stubben blev stol
ved forårets
seng,
jeg rører den stille
bøgedyne
vækker
muldens slumrende duft.


Tåge

Tågen stiger
fra marken
løfter sig
mod solen
som lader
sine sidste
stråler spejle
sig tungt
i fasanfarvet
efterårsluft.

Solen bleges
af tågeslør
suges ind
i horisontens
tunge skyer
lytter stille
til travle
dyretrin
langs hegnets
vilde bær.

Tågens kolde
klamme luft
får farve
af vildfarne
mælkebøtter
under løvet
der hvirvles
af fugletræk
som drages
mod solen.


Farvel

Du som gav varme
lys og mildhed,
forlad blot mine arme.
Bliv savnet i stilhed.

Gem dit indre liv
i evig håb,
som sjælens svejende siv,
Her kun mit stille råb.

Dit glimt i dybet
stråler af glød,
går nu i hi som krybet.
Tvunget dertil af nød.

Du flygtige fugl
snart du kommer,
tilbage fra vinterskjul.
På gensyn du sommer.

 

 

 

 

 

 

Titelliste


Grenen


Vande der mødes
bestandig søges
af turisternes hær,
de landet far kær.
Mange
i sommerens varme
kun få i vinterens frosne arme.

Skagens gamle gren
med tiden får mén,
for mange dybe spor
kvæler bølgens kor.
Lange
tider skaden holder
korte
glæder den mange kun volder.


Råbjerg Mile

En kæmpe i fremmarch
smyger sig tæt og tungt,
bestandig hvirvles den rundt
kvæler alt hvad der er ungt.

Horisontens golde flade slette
lader sig af grundvand mætte,
når vinden hvert sandskorn lette
for nye klitter at fortætte.

Sandets barske bløde veje
føjeligt med vinden dreje,
giver læ for spor i vintersne
en fryd for øjet at se.

Titelliste


Klitterne

Solens varme slår
vinterens dyne til side,
beskuerens glade øje
går bestandig på vandring
og fryder sig nøje
over naturens forandring.

Som en puklet ryg
en prægtig urtidskamel,
har stormen som nyt land
lejret og formet en hel
bunke ældgammelt sand
som blev, af en ny klit en del.

Tunge vilde skyer
vidner om de kræfter der flyr,
så alt undervejs må døje
når skagens storme og sand
ny klitrand vil føje
til mod øst, på det smalle land,

Sol på tørre strå
giver vintervandreren mod,
beviser at foråret lå
bag klittens flade krone
at sommeren kan nå
gennem stormenes barske tone.

 
Titelliste


Tø, får den grå morgenluft
til at emme af forår.
Den trækker vinteren ud
af den frosthårde jord,
trækker den ud
ved det natrimede hår.

Tø, får det vintertunge sind
til at svulme af håb.
Den trækker vinteren ud
af de sløve hjerter,
trækker den ud
af længslernes gemte håb.

Tø, får de bundne safter
til at flyde i strømme.
Den trækker vinteren ud
over mark og vej,
trækker den ud
som syner i nattens drømme.

Tø. får de stumme stemmer
til at løsnes i forårsklang.
Den trækker vinteren ud
af kaldende toner,
trækker den ud
til isens dryppende sang.

Tø, får solens varme stråler
til at fange vinterens savn.
Den trækker vinteren ud
af kærlige øjne,
trækker den ud
til sommerens hede favn


Vinterfjorden

Fjorden gør oprør
mod vinterens isskjold,
den husker på før
dens vand blev kold.

Fjorden bryder op
går gennem isens panser,
danner revner i hop
når forårssolen danser.

Fjorden danner våger
med glinsende vand,
lukker op for måger
og en sulten and.

Fjorden presser på
maser isen mod høfter,
for solstrejf at få
tons tunge sten den løfter.

Fjorden lytter spændt
til fuglenes paringsdrømme,
isbjergets dage er endt
i melankolske smeltestrømme

Fjorden glædes stolt
fugle vender på tælling,
og gør samlet holdt
over forårets melding.

Fjorden tager imod
duften af spændt saft,
en enlig isflage stod
som vinterens sidste kraft.

 


Ventetid

Aprilslyd
naturens dyd
en kostelig skat,
firben mørket har forladt.
Sommerfuglen kaster sin snævre puppe
ivrigt til tørre strå den skubbe
i ventetiden.

Strandlys
forårets gys
blinker som ædelstene,
rammer øjet som tene.
Tæppet af hele urørte skaller
knaser og hører sommeren den kalder
i ventetiden.

Sommerhuset
stadig beruset
af beklumret gemmeluft,
søger at fange følfodens duft.
Som daglange åndedrag dørene går
trækker solen ind i de klamme dynevår
i ventetiden.

Vinterfrakken
varmer nakken
saften gør spændt,
dens opgave er endt.
Nar bunker af brune frakker falder
befrielsens suk gennem kviste gjalder
i ventetiden


Titelliste


Rødder

Rødder udgår fra livets kærlighedsfrø,
sået af to som tør skæbner strø.
Rødder udvikles på forunderlig vis,
de formes og præges af arv og livets pris.

Nogle får rod så egetræstrygge,
favner alle i deres krogede skygge.
De står fast som den sikreste klippe,
Samler på livserfaringens nærende drikke.

Andre vokser hurtigt stræbende op,
som grantræets stolte knejsende top.
Uden tanke for andre roden blir svag,
i storm, alene blandt mange, de vælter en dag

Med evner til orden og fasthed i livet,
man bøgenes afstand om roden blir givet.
Glatte stammer med skiftende kroner skues,
både i flok og ene, dog sjældent de trues.

Snærende krybende kvikgræsrødder,
man som sladder i livets have møder.
De mødes med mishag og sandhedshakken,
hengiven venskab kun sjældent er takken.

Slår man rod som mælkebøttens pægl,
et tilfældigt sted uden at vise sjæl,
beskues man kort, for sin ydre dragt,
men mødes af mange med stille foragt.

Vækster med sarte og fine eksotiske rødder,
fremstår i livet som et kunstværk der gløder.
Skal beskyttes mod kulde og hug,
for ikke at kvæles og visne med suk.

Røddernes vilje til genvækst er givet,
de graves op og plantes på ny til livet.
Dog livets spade kan flosse og slide,
så selv den stærke for hårdt må lide.


Grøde

Grønne vænger
i gult
kornets stænger
er skjult.

Fugle fløjter
for føde
bonden sprøjter
for grøde.

Glædens glød
er sivet
liv og død
er givet.

Tunge tanker
på vej
ryggen ranker
sig nej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Titelliste


Lidt af hvert

Hænder

Små bløde buttede krumme
fingre griber tomme
kraftløse, ude af kontrol
efter det uprøvede liv.
Kom fra det bløde mørke
til livslysets skiftende styrke.

Lange tynde glatte usikre
fingre søger stædigt
smidigt, tilpassende sig
det fremadstræbende åbne sind.
Søger fra barndommens tryghed
mod livskravets tyngende ansvar,

Faste stærke erfarne rolige
fingre arbejder stødt
målrettede, bevidste om
det mangfoldige livs værdi.
Finder fred ved et indre bedrag
i troen på tidens stilstand.

Tunge grove mærkede krumme
fingre griber kloge
kraftløse, ude af kontrol
efter det svindende liv.
Går fra det skiftende livslys
mod det ukendte bløde mørke.

 

 Titelliste


Ord

De er alle vegne,
de omslutter os.
De siges, skrives,
tænkes og mejsles,
i sten.

Vi samler på ord,
på tryk og bånd.
Vi gemmer på ord,
i hjerne og hjerte,
i skjul.

Ord løfter til skyerne,
knuser mod klippen.
Ord kan gi' varme,
og iskold luft,
i hjertet.

Ord tramper i sølet,
renser den mistænkte.
Ord er dræbende,
for stilhedens tale,
i sorg.

Ord kan kærtegne,
smerte som piskesmæld.
Ord er samlende,
sår strid og splid,
i venskab.

Ord skabes på skift,
til generationers brug.
Ord var før er efter,
slidte og ubrugte,
i tjeneste.


Vold


Vold og mord
overalt på jord
ses af mange
som blir bange.
Lukker følelserne af
indtil den dag
livet fra Palme
eller andre falme.
Nar volden hænder
mennesker vi kender
sprænges vort indre
så angsten tindre.
Den påtagne skærm
mod mordernes spærm
splintres på gader,
serveres til maden.

Bøffen smager af krudt
når livet blir brudt,
vinen ligner det blod
offeret på gaden lod,

- stinker af afmagt.


Titelliste


Stilhed

Før var stilheden
livsnerven
holdt i gang af den arbejdende arm
der sænker sig,
fyldt med naturens
lyde af stilhed.

Angsten for stilheden
kvælende
holdt i gang af mekaniseringens rus
der jager tomt,
overdøver naturens
lyde af stilhed.

Søg efter stilheden
bevidst
holdt i gang af livsglædens værdi
der kræver mod,
genopdager naturens
lyde af stilhed.

Nyd igen stilhedens
pulsslag
holdt i gang af næstens åndedrag
blandet med vinden,
der bærer naturens
lyde af stilhed.

Bekæmp evigt stilhedens
livstrussel
holdt i gang af atomernes susen
af total stilhed,
tømt for naturens
lyde af stilhed.


Tro


Troen på det hinsides
          på Allahs love
          på Jomfru Marias tilgivelse
             på Guds straf
          på Jesus kærlighed
          på stjernernes forudsigelse.
Troen på ansvar og vilje,
udenfor mennesket.

Troen på det nærværende
          på herskernes magt
          på næstens kærlighed
          på andres vilje
          på egne muligheder
          på livets mangfoldighed.
Troen på ansvar og vilje,
iboende mennesket.

Troen på det emperiske
          på fortidens fejl
          på udviklingens gavn
          på samtidens savn
          på opbremsningens krav
          på fremtidens kaos.
Troen på ansvar og vilje,
fragået mennesket.

 

 Titelliste


Tidens paradoks


Tiden - nogle udnytter den,
            andre misbruger den.
Tiden - nogle ønsker at slå den
             ihjel,
            andre klamre sig til den.
Tiden - nogle drysser den væk,
            andre udfylder den med
            omhu.

Tiden er - evighed,
                forpasset i et åndedrag.
Tiden er - ven eller fjende,
                arbejder med os og 
                imod os.
Tiden er - rigelig og utilstrækkelig,
                ligegyldig og
                alt afgørende.

Tiden er -dræbende meningsløs 
               eller,
                livgivende indholdsrig.
Tiden er - hurtigløber,
                snegler sig afsted.
Tiden er - universets uendelighed,
                livets afmålte enhed.
Tiden er - og var, den kommer
                og går,
                vi bruger den til alt og
                intet.
Tiden er - livet, giver livet, 
                tager livet,
                brugt og misbrugt.
Tiden er - udfordrende, mangfoldig,
                uovervindelig, destruktiv.


Fra Øst

Transitvejens grå rabat
har blomstrende stive krat
af buske med stænger
hvor flag og slagord hænger,

Viser landets bilisme
en stærk socialisme
beskytter friheden
kuer menneskeheden.

En enlig turist iblandt
landets ene mærke Trabant
følger ruten bestemt
den som er staten bekendt.

Landets love om frihed
den statsbestemte lighed
fastbrændt i alt glasur
varens pris sat i bur.

Bøgers titler er udsalg
af monopolets udvalg
af taler og slagord
trykt til arbejderens bord.

Huse i evig forfald
boligmanglens skjulte tal
grå beton i blokke
arbejdere i flokke.

Uendelig pigtrådshegn
stærkstrøm og miner er tegn
på manglende frihed
socialismens svaghed.

Ingen velkomst der lyder
men blanke knapper pryder
tavse tunge sjæle
på kontrollerede hæle.


Midtvejs

Midtvejs på livets ocean
af piskende bølger
og skarpe skær,
i den matte stilhed
med trygge laguner,
åbner vi stævnen
og lukker småskibe ud.

Midtvejs på ungdommens sø
skal de stikke kursen
og holde roret
gennem ukendte kanaler
til mulighedernes hav.
Skroget er sundt,
ballasten lagt til rette.

Midtvejs mod den sidste havn
med lastrummet tømt
for modnende ungdom,
letter vi anker
og søger en kurs.
I et netværk af floder
findes en omvej!

 

 

 

 

 

 

 

Titelliste


Tidens brug

Tiden bruges til opfindelser og ødelæggelser,
                        forskning og tortur,
                        opbygning og nedrivning.
Tiden bruges til fortidsstudier
                        og fremtidsfrygt,
                        solenergi og forurening.
Tiden bruges til samtaler og skænderier,
                        ømhed og krig,
                        kærlighed og vold
                        håb og skuffelser.
Tiden bruges til samhørighed og egoisme,
                        beundring og foragt,
                        menneskelighed og arrogance.
                        nydelser og misbrugets fordærv.
Tiden bruges til overvægt og underernæring,
                        arbejde og lediggang,
                        livslyst og selvmord,
                        fødsel og død.
 
Titelliste


Tiden kræver

Tiden kræver at vi udnytter den optimalt,
                     at vi forholder os til den.
Tiden kræver at vi tager stilling til,
                      massemediernes informationer,                   
                      valuta, krig, hungersnød,
                     atomkraft, forurening,
                     teknologi, mord og vold.
Tiden kræver at vi vurderer, sorterer                         
                     diskuterer, har en mening.
Tiden kræver at vi er aktive,
                      på arbejdet, hjemme,  i fritiden,
                       i debatten.
Tiden kræver at vi lige ansvarsfuldt passer,
                     arbejde, børn, hjem,
                     deltager i møder, søger kurser          
                     optræder harmoniske, afslappede  
                     tager hensyn, er selvrealiserende.
Tiden kræver at vi både er miljøbevidste,
                      kostbevidste, politisk bevidste,
                      kulturbevidste, familiebevidste,
                      pædagogisk bevidste, samfundsbevidste,
                      forbrugerbevidste, fremtidsbevidste.
Tiden kræver at vi har overskud, overblik,
                     kan vælge.
Tiden kræver ofre for, stress, utryghed, forvirring,
                     misbrug, skilsmisser, kriminalitet, 
                     invaliditet, sindslidelser og selvmord,
Tiden kræver vindere, tilfredshed, tryghed,
                     materielle goder, beundring, respekt,
                      indsigt, valgfrihed, arbejde og ferie.
Tiden kræver samfundets krav -
                     samfundet - og tiden er os.
Tiden kræver at vi stiller krav til tiden,
                     at vi ikke er et produkt af tiden.
Tiden kræver at vi bliver -
                     en del af tiden.

Titelliste