Rosa Engelbrecht

Gefionsvej 16
7000 Fredericia
tlf. 75 91 19 22
engelbrecht@c.dk

 


Blandt de bøger hæfter og foldere jeg har forfattet, er et udvalg vist med en kort beskrivelse herunder. Jeg finder det interessant at søge historiske oplysninger om  emner, for derefter at sammenstykke og bearbejde stoffet.
Ud over egne udgivelser har jeg læst korrektur på og redigeret flere historiske bøger for min mand Anders Engelbrecht. Det har været et spændende samarbejde, hvor jeg også har leveret det meste illustrationsmateriale til bøger, hæfter og artikler.

Titler:
Børn i 25 år - Gårslev Børnehave 1972 - 1997 Møllehuset
Den reformerte Menigheds Skatkammer
Byens Huse

Titel: Børn i 25 år-
Gårslev Børnehave1972-1997Møllehuset

Forfatter: Rosa Engelbrecht
Layout: Rosa Engelbrecht
Udgiver: Møllehuset
ISBN: 87-986540-0-4

Bogen er på 147 sider og rigt illustreret

Den beskriver 25 års udvikling i børnehaven i Gårslev, 7080 Børkop, fra de første "provokerende" tanker om at bygge en børnehave i den lille landsby, til man fejrede 25-års jubilæum  i sommeren1997.Jeg har valgt at fortælle historien om institutionens 25 år som en del af en kulturel, politisk og samfundsmæssig udvikling. En udvikling der for mig at se er gået utrolig stærkt, så stærkt - at det der skete i går, kan være historie i morgen
I bogens 17 afsnit behandles emner som: Ideens opståen, byggeprojektet, de politiske og økonomiske genvordigheder. Beskrivelsen af f.eks. bestyrelsesarbejde, normeringer, forældresamarbejde, dagplejen og den pædagogiske hverdag tager afsæt i  århundredes  historie  om børneopdragelse.                                                                        

Anvendte Kilder


MØLLEHUSETS ARKIVMATERIALER:
Kommiteens referater
Kommitens korrespondance
Bestyrelsesprotokoller
Bestyrelseskorrespondance
Medarbejderprotokoller
Kassebøger og regningsbilag
Diverse korrespondance
Den interne avis og nyhedsbreve
Vejle Amts Folkeblad
Fredericia Dagblad
Lokalaviser
Gårslev Børnehave "Sådan arbejder vi", 1979
Møllehusets årsplaner, 1993 -1997
Møllehusets årsrapporter, 1994 - 1996

ANDRE KILDER:
Hanne Hovmand - Preben Mikkelsen,
"Gårslev, Spredte træk af sognets historie". Børkop Lokalhist. Arkiv 1988
Danske Daginstitutioners årsberetninger.
Bestyrelsen i selvejende daginstitutioner. DLO, 1996
Socialpædagogik i daginstitutioner. Gyldendal, 1977
Pædagogikkens Hvem Hvad Hvor. Politikken 1978
Sonja Iskov m.fl., "Der var altid rift om os." Rohdos, 1982
Erik Sigsgaard "Om børn og deres virkelighed." Pædag. bogklub, 1995
Ivan Enoksen "Folk & Fag". Børn og Unge, 1996
Vore Daginstitutioner, juni 1972, Landsf. af bestyrelser f. daginstitutioner.

ILLUSTRATIONER:
Alle illustrationer er fra Møllehusets arkiv og fotosamling.

                                                                                                 Titler

Titel:
"Den reformerte Menigheds Skatkammer"
Forfatter: Rosa Engelbrecht
Leyaut: Rosa Engelbrecht
foto: Rosa Engelbrecht
Udgiver: Den reformerte Menighed, Fredericia

Bogen er på 45 sider og illustreret med farvefoto.
Undertitlen er "Om skik og brug af kirkesølv.

Der gives en kort beskrivelse af forskelle i nadvertraditioner og dåbsritualer mellem den Evangelisk Luterske og den Evangelisk Reformerte kirke.
Den reformerte Kirke i Fredericia har, set i forhold til folkekirkerne, en beskeden samling af kirkesølv. Disse er beskrevet og afbilledet. Hvor det har været muligt er mestermærker, højde og vægt, alder, giver og anvendelse  beskrevet.

KILDER
Børge Janssen: De Reformerte i Danmark, H. Hagerups Forlag, 1922 N.C.Lukman: Fredericia-Kolonien, Universitetsforlaget i Århus, 1939
Jacob Ludvig: Die reformirte Gemeinde in Fredericia, C.Ed. Müller, 1886
Reformert menighedes arkiv på: Lokalhistorisk Arkiv, Fredericia
Die Wohlthäter der reformirten Gemeinde, Fredericia 1885
Alfred Jeppesen: Kongens Kolonister, Thaning & Appel, 1982
Chr.A. Bøje: Danske sølvmærker, Politikens Forlag 1962 og 1982
Niels Nøjgaard: Herrens Bord, De unges Forlag, København, 1942
Guldsmedefagets Fællesråd: Hvad betyder stemplerne, København, 1965
Anna Sophie Seidelin: Dåben, Gyldendal, 1959
Alfred Devantier: Huguenotterne i Fredericia, D.R.M. Fredericia, 1969
Dansk Huguenotsamfund: Register 1968-1993, et festskrift.
Sigurd Erixon: Mässing, Stockholm, 1943
Poul Halkjær Kristensen: Danske Tinmærker, Nyt nordisk Forlag, 1983
Holger Rasmussen: Gammelt dansk Tin, Nyt nordisk Forlag, 1987
H.C.F. Hansen: Fredericia Sct.Michaelis Kirkes Historie 1668-1943
H.C.Drewsen 1849: Salgskatalog, København 1883
Sabine Hofmeister: Gudstjenesteforløb med barnedåb, 1999
Sabine Hofmeister: Gudstjenesteforløb med nadver, 1998
Inga Deleuran: Båndoptagelse om hendes virke ved kirken, 1998

                                                                                                      Titler
  Titel: Byens Huse
Forfatter: Rosa Engelbrecht
Udgiver: Den reformerte Menighed